• BannerImg

  Co je vlastně vyspělost společnosti?

   
  Americký filozof Steven Pinker říká, že vyspělost společnosti se měří, mimo jiné, dle toho, jak snadno je dostupná možnost delegovat použití síly na instituce k tomu určené. Ano, i v našich kurzech radíme, pokud je to jen trochu možné, obrátit se na policii. Problém samozřejmě nastává, když musíme jednat okamžitě a nemůžeme čekat na příjezd bezpečnostních složek.💡

  I pro tyto případy je vhodné si osvojit určité dovednosti, které nám v kritické chvíli pomohou. Převzetí zodpovědnosti za svoji bezpečnost však doporučujeme především z dlouhodobého hlediska. Na preventivní úrovni je třeba podniknout taková opatření, abychom se konfliktům mohli vyhnout a aby se konflikty vyhýbaly nám. 🤗

  V našem pojetí sebeobrany je právě toto tím hlavním cílem!

  Další blog

  Emoční práh

  25. listopadu 2019

  Pod pojmem "emoční práh" můžeme rozumět hranici, od které nás určitá emoce naplno propukne nebo nás dokonce začne ovládat.